Pennemans’ Privacy verklaring

Content Marketing door Pennemans

Veilig gebruik van Pennemans’ website

Pennemans, meer resultaat door betere tekstPennemans heeft een contactformulier op deze website. Bij het invullen worden enkele van de volgende (persoons)gegevens verwerkt:

  • Uw volledige naam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw woonplaats
  • Uw emailadres
  • Uw telefoonnummer
  • De URL van uw website
  • Uw vraag

Wat doet Pennemans met deze gegevens?

Pennemans, meer resultaat door betere tekstPennemans gebruikt deze gegevens om contact met u op te kunnen nemen, via email ontvangt u een ‘afschrift’ van uw contactaanvraag. Mocht u Pennemans een opdracht geven, dan kan hij de gegevens gebruiken in het belang van de werkzaamheden.

Hoe lang zal Pennemans deze gegevens bewaren?

Pennemans, meer resultaat door betere tekstPennemans bewaart uw persoonsgegevens net zo lang als nodig voor uw informatieverzoek en/of gegeven opdracht. Als er geen overeenkomst tot stand komt tussen Pennemans en u als opdrachtgever zal Pennemans de persoonsgegevens binnen één maand verwijderen. Is er wel sprake van een opdracht/overeenkomst, dan zal Pennemans deze gegevens maximaal één jaar bewaren.

Pennemans verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht/overeenkomst met u, of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Het bezoek aan deze website

Pennemans, meer resultaat door betere tekstPennemans gebruikt géén Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken.

Wilt u uw gegevens aanpassen, bekijken of verwijderen?

Pennemans, meer resultaat door betere tekstU kunt Pennemans verzoeken om opgeslagen gegevens te bekijken, aan te passen of helemaal te verwijderen. U kunt dit verzoek tot inzien, aanpassen of verwijderen sturen naar Pennemans. Pennemans zal binnen een maand op uw verzoek reageren.

Veiligheid

Pennemans, meer resultaat door betere tekstPennemans neemt de veiligheid en bescherming van de door u verstrekte gegevens heel serieus en doet er zoveel mogelijk aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaren en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De Pennemans’ website maakt gebruik van een betrouwbare SSL Certificering om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Vragen, tips, op- of aanmerkingen

Pennemans, meer resultaat door betere tekstAls u het vermoeden heeft dat uw verstrekte gegevens niet afdoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u verdere informatie wilt hebben over de beveiliging van door Pennemans verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dijk’s op.